Aktuális hírek

 

- Tököl Város Önkormányzata 2009. szeptember 16-án szerződést kötött a műszaki tervezést végző Solidus Kft.-vel.

- A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás 2009. szeptember 28.-ával megalakult.

- A Társulás 2009. október 6-án közigazgatási bejárást tartott a „Halásztelki nyomócső bekötése és a tisztított víz Duna-sodorvonali bevezetése” tárgyában. A megjelent szakhatóságok álláspontjának figyelembevételével új „C” nyomvonal változat lett kijelölve. A Fővárosi Vízművek Zrt. állásfoglalásában, a nyomvonalak által érintett vízbázis védelmi területeken további vizsgálatokat kért.

- A Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Fővárosi Vízművek Zrt. állásfoglalásának figyelembe vételével állásfoglalásban kérte a vízbázist érintő szennyvíz és tisztított víz nyomócsövek nyomvonalainak egyedi vizsgálatát. A Társulás a Terra Idea Kkt.-vel kötött szerződést a vizsgálat lefolytatására.

- 2009. decemberében benyújtásra került, a Támogatási szerződés módosítási kérelme a Fejlesztési igazgatóság részére. A kérelem szerint a támogatás új kedvezményezettje a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás.

- 2010. januárban benyújtásra került a Fejlesztési Igazgatóság részére a Vtk. Innosystem által összeállított 2. számú Projekt Előrehaladási Jelentés.

- A SOLIDUS Kft. elkészítette a szennyvíz nyomócsövek által érintett területek Talajmechanikai vizsgálatát és Geodéziai felmérését. (2010. február 20.)

Általános leírás a kapacitásbővítés szükségességéről

A Társulás megalakulásáig a következő események történtek:

2008. december 18-án hatályba lépett a Támogatási szerződés, mely alapján elkezdődött a projekt előkészítése

Közbeszerzés útján kiválasztásra kerültek az első fordulóban résztvevő vállalkozók:
- Közbeszerzési szakértő, akinknek feladata az eljárások lebonyolítása és dokumentáció készítése, az előkészítő szakaszra és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése. Nyertes ajánlattevő:, G.A.L és Társa Ügyvédi Iroda
- Projektmenedzsment szervezet, a projekt menedzser, műszaki, pénzügyi és jogi terület felelőse. Nyertes ajánlattevő: VTK Innosystem Kft
- Könyvvizsgáló, Taga Györgyné
- PR tevékenységek ellátása, Nyertes ajánlattevő: Media Factory Kft
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány + CBA + 2. fordulós pályázat összeállítója, Nyertes ajánlattevő: UTB Envirotec Kft

A Tervező kiválasztására kiírt első közbeszerzés sikertelen volt, jelenleg folyamatban van az új közbeszerzés, melyre beérkezett ajánlatok közül várhatóan augusztus 31-én kerül kiválasztásra a tervezést végző cég.

A PR tevékenységek ellátásával megbízott Media Factory Kft Kommunikációs tervet, Közvélemény kutatást és Hatástanulmányt készített el

Az UTB Envirotech Kft elkészítette a Részletes megvalósíthatósági tanulmányt

Benyújtásra került a Fejlesztési Igazgatóság felé aVTK Innosystem Kft által készített első Projekt Előrehaladási Jelentés

A társulás várható megalakulása: 2009. szeptember 16.

 

<<vissza a kezdőlapra