Aktuális hírek

 
 
Aktuális hírek

 

2015. szeptember 30.: Ünnepélyes keretek között Hoffman Pál, a Társulási Tanács elnöke és Bóna Zoltán parlamenti képviselő átadják a felújított szennyvíztisztító telepet.

2015. szeptember 3.: A kiegészítő beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.

2015. augusztus 28.: A kiemelő teheremelő berendezés az aprítóhoz, illetve a szivattyú kiemelő a tököli közbenső átemelőhöz elkészültek, a forgódaruk beüzemelése megtörtént. A térvilágítás üzemel.

2015. augusztus 12.: Elkészült az iszapgépház belső falburkolása. A pálcás iszapsűrítő felújítása folyamatban van, bukóvályúk cseréje elkészült.

2015. július 30.: Elkészült az alapozás a szennyvíztelepen, illetve a közbenső átemelőnél létesítendő teheremelő szerkezetekhez. Az iszapvíztelenítő gépházban a nyílászáró csere, a belső festés, belső acélszerkezet festése, és a melléképület tetőszerkezet javítása megtörtént. A meglévő fúrt kút felújításához kapcsolódóan az NA110 KPE cső, fektetése megtörtént. A kamera rendszer kiépítése folyamatban van. A klórozó épület és a fúvógépház I. és II. vakolatjavítása, festése, lábazatjavítása, tetőhéj javítása és a lábazatjavítás megtörtént.

 

Tisztelt civil szervezetek, városlakók, véleményvezérek!

Kedves érintettek és érdeklődők!

Ezúton meghívjuk önt az „A Tököli Szennyvíztisztító kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése” megnevezésű projektünk lakossági fórumára, ahol a térség egyik legjelentősebb beruházásával ismerkedhet meg illetve teheti fel kérdéseit a szakembereknek.

Időpont:       2015. július 02., csütörtök, 12.45 óra

Helyszín: Tököl Város Polgármesteri Hivatal – Nagyterem (Tököl, Fő u. 117.)

TERVEZETT PROGRAM:

Az eseményen Hoffman Pál  Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás elnöke és Vigh Tibor a kivitelező VITÉP ’95 Kft. ügyvezetője ad tájékoztatást a lezárult beruházásról.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

2015. június 25.: A kiegészítő beruházásokhoz kapcsolódóan megtörténik a munkaterület kivitelező részére történő átadása.

2015. március-április-május: A kiegészítő beruházáshoz kapcsolódó beszerzések és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzések lefolytatása. A közbeszerzési szakértői feladatokat a Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda, projektmenedzsmenti tevékenységeket az EUROUT Kft. látja el. A műszaki ellenőr Hordós Szilvia egyéni vállalkozó, a kivitelező a VITÉP ’95 Kft lett.

2015. március 16.: Lezárul a szennyvíztisztító telepen kívüli nyomóvezetékek és átemelők műszaki átadás-átvételi eljárása.

2015. március 13.: Elkészült és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez benyújtásra került a tököli szennyvíztisztító telep teljesítményértékelési dokumentációja, melyet a Mélyépterv Enviro Kft. készített.

2015. február 25.: További, 60.000.000 Ft értékű kiegészítő beruházásokra nyert támogatást a Társulás a projekt során keletkezett maradványösszeg terhére.

2015. február 12.: A tisztított szennyvíz nyomóvezeték védőcsövének hibája miatt a műszaki átadás-átvételi eljárást nem lehetett folytatni, új eljárás indítására volt szükség, mely a mai napon megtörtént.

2015. január 21.: Megkezdődik a szennyvíztelepen kívüli nyomóvezetékek és átemelők műszaki átadás-átvételi eljárása.

2014. december 16.: Az Üzemeltető által igényelt irányítástechnikai berendezések kiépítése megtörtént, a programozás folyamatban van.

2014. december 10.: A szennyvíztisztító telep műszaki átadás-átvételi eljárása lezárul.

2014. december 2.: A Halásztelek, Bolgárkertész utcai vezetéken nem áramlik a szennyvíz. Az Üzemeltető a Megrendelővel közösen felülvizsgálta a meglévő vezetékek helyzetét. A Vállalkozó a Fővárosi Vízművek Zrt. szakfelügyelete mellett egy felhagyott vezetékre telepítette az ide tervezett mérőaknát. Mérnök felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az Üzemeltetővel egyeztetett módon építse át a létesítményt. Kivitelező megépíti az átkötést.

2014. december 1.: A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala megadja a használatbavételi engedélyt a szennyvíztisztító telep új kezelőépületére.

2014. november 12.: Megkezdődik a szennyvíztisztító telep műszaki átadás-átvételi eljárása.

2014. november 4.: A Vállalkozó, Üzemeltető és a Mérnök közös bejárást tart a nyomóvezetékek próbaüzemének kezdetekor felvett hiányosságok javításának visszaellenőrzésére.

2014. október 21.: A szennyvíztisztító telepen mind a két tisztítási vonal próbaüzemel és a tisztítási határértékek mind az előírtak alatt vannak.

2014. október 7.: Az irányítástechnika jelátvitelében jelentkezett hibára a Vállalkozó által kidolgozott megoldást az Üzemeltető elfogadta.

2014. szeptember 23.: Az út helyreállítások 100%-ban elkészültek.

2014. szeptember 12.: A kertészeti munkák megkezdődnek a szennyvíztisztító telepen.

2014. szeptember 9.: A nitrát adagolók végleges beüzemelése a mérőműszerek helyes működése után megtörtént.

2014. szeptember 8.: A szennyvíztisztító telepen mind a két tisztítási vonal próbaüzemel. A belső úthálózat és vízelvezető árkok kialakítása folyamatban van. A Fővárosi Vízművek Zrt. összeállít egy listát a tenderben nem szereplő rossz állapotú, felújításra szoruló telepi vezetékekről a Megrendelő számára. Az út helyreállítások 80%-ban elkészültek. Véglegesen várhatóan 2014.09.29-re készül el.

2014. augusztus 26.: Korábban partifecskék fészkeltek a tisztított szennyvíz vezeték nyomvonalán található VII. jelű akna munkagödrének oldalfalába, melynek következtében az adott helyszínen a munkavégzést le kellett állítani. A költési időszak elteltével a madarak elhagyták fészkeiket, a kivitelezés folytatódik a VII. jelű aknánál.

2014. augusztus 22.: Az aknák lejáró létrái elkészültek.

2014. augusztus 12.: A szennyvíztelep IX. jelű végaknájánál a régi és az új szennyvíz nyomóvezeték összekötése elkészült. A belső úthálózat és a vízelvezető árkok kialakítása folyamatban van. A 2. sz. utóülepítő uszadék leválasztásának módosítása folyamatban van.

2014. július 29.: Próbaüzem: A szennyvíztisztító telepen mind a két tisztítási vonal próbaüzemel és a tisztítási határértékek mind a megadottak alatt van kivéve az ammóniát. A próbaüzemi mérési eredményeket a Vállalkozó heti rendszerességgel megküldi az Üzemeltető és a Mérnök részére. A bontott elemek darabolása és elszállítása folyamatban van.

2014. július 23.: Megkezdődik a szennyvíztisztító telepen kívüli nyomóvezetékek és átemelők próbaüzeme.

2014. július 18.: Megtörténik a II. tisztítási vonal próbaüzemre történő átadása.

2014. július 3.: Megtörténik a szennyvíztisztító telep kezelőépületének műszaki átadás-átvétele.

2014. június 24.: A II. jelű átemelő felújítása sikeresen lezárult. Az AEROB iszapstabilizáló medence gépészeti szerelése elkészült. A tisztított víz dunai bevezetésénél a horgonyzást tiltó táblák kihelyezése megkezdődött.

2014. június 23.: A szennyvíztisztító telep gázellátását biztosító gázvezeték nyomáspróbája sikeres.

2014. június 10.: A technológiai gépház II. gépészeti szerelése folyamatban van. II/2 Anoxikus medence kitakarításra került. A nyomócsövek a szerelvényaknáinak és a bennük lévő szerelvények szerelése történik.

2014. június 5.: A telepen kívüli nyomóvezetékek mentén kiépült 2 db monitoring (talajvízfigyelő) kút műszaki átadás-átvétele megtörtént.

2014. június 3.: A II. tisztítási vonalon az utóülepítő felújítása folyamatban van.

2014. május 20.: A külső útépítési munkák elkészültek. A belső úthálózat építése megkezdődött. A Rács és homokfogó épületben a futómacska telepítése megkezdődött.

2014. május 13.: Az I. tisztítási vonal elkészült, kézi irányításban megkezdődhet a próbaüzem. Az utóülepítő futópálya felújítása elkészült. A rács és homokfogó gépészeti szerelése elkészült, forgatási próbája megtörtént. A tisztított víz vezetéken nyomáspróbát tartanak. Az 5101. sz. úton ismét lehet közlekedni.

2014. április 29.: A kezelőépületbe az elektromos áram bekötésre került. A rács és homokfogó gépészeti szerelése elkészült. A szennyvíztelepre bevezető út építési munkáinak előkészületei megkezdődtek. A X. számú szerelvény akna elkészült.

2014. április 22: Közmű építés miatt az 5101. számú közút Tököl és Szigetújfalu közötti szakaszán a 24+044 km-szelvényben teljes szélességben lezárásra kerül.

2014. április 22.: A tisztított víz nyomócső árvízvédelmi töltésen való átvezetésének építése megkezdődött, ami a töltésen vezető, 5101. számú út teljes szélességű lezárásával járt. A lezárással kapcsolatos információk a Társulás, illetve a környékbeli települések honlapjain, valamint a folyamatosan működő zöld telefonszámon jutottak el a Lakosság részére.

2014. április 15.: Az üzemen kívül helyezett iszapprés bontása megkezdődött. A Vállalkozó feltárja a Diófa utcai csatlakozási pontot az Üzemeltetővel közösen a ráköthetőség érdekében.

2014. április 8.: A kezelőépület tetőszerkezete elkészült, az épületben elektromos és gépészeti szerelési, burkolási, festési és homlokzatvakolási munkák zajlanak. A 2. sz. monitoring kút elkészült. A közbenső átemelő süllyesztése megtörtént. Kezdődik a gépészeti szerelés. A Halásztelki nyomóvezeték 6750 fm-e került lefektetésre, az 5101-es út átsajtolása elkészült.

2014. április 1.: Megkezdődtek a kezelőépület burkolási, festési és homlokzat vakolási munkálatai. A légbefúvó gépházban a gépészeti szerelések elkészültek. A csillapító akna és a kavics fogó közötti 500-as vezeték elkészült. Az Anoxikus medence kitakarítása megtörtént. Az I. tisztítási vonalon a gépészeti szerelés emelt létszámmal történik.

2014. március 25.: Az I. tisztítási vonal leállítása után megkezdődtek az üzemből kivett műtárgyak felújítása. A VI. tolózár akna építése az I. tisztítási vonal lezárása után kezdődik. A II. levegőztető medence légbefúvó gépészet készültsége100%. X. tolózár akna építése elkészült. A 2. sz. monitoring kút elkészült. Hosszas eszmecsere folyt az átemelőkkel kapcsolatos irányítástechnikai terveivel, illetve üzemeltetői igényekkel kapcsolatosan.

2014. március 18.: Az Elektromos Művek megkezdte a trafó cseréjét. A csere várhatóan 6-7 órát vesz igénybe, ez alatt az idő alatt a szennyvíztisztító telep elektromos ellátása aggregátorról történik. Megkezdődik az átemelők gépészeti szerelése. Az irányított fúrás kiviteli tervét módosításokkal a Kivitelező megküldte a FVM Zrt. részére, aki azt jóváhagyta. Mérnök is a tervet kivitelezésre alkalmasnak ítélte.

2014. március 4.: A légbefúvó gépházban a gépészeti szerelések elkészültek. A II. levegőztető medence légbefúvó gépészet készültsége 90%, a telepi vezetékek készültsége 70 %. A technológiai gépészet készültsége 70 %. A Kétszintes ülepítő takarítása folyamatban van, készültsége 65 %.

2014. február 25.: A kezelő épületben az elektromos és gépészeti szerelések folynak. A technológiai gépészet készültsége 70 %. A Halásztelki nyomóvezeték 6750 fm-e, a közbenső vezeték 2570 fm-e került lefektetésre.

2014. február 11.: Elkészült a kezelőépület tetőszerkezete. Kétszintes ülepítő munkálatainak megkezdése elől elhárult az összes akadály, így az iszap kitermelése megkezdődött. Az elektromos hálózat alépítmények építésének előkészítése és a csillapító aknák bővítése elkezdődött. A meglévő homokfogó áthelyezésre került. Az összekötő vezetékek szerelése folyamatban van, a telepi vezetékek készültsége kb. 60%. A Halásztelki nyomóvezeték 5750 folyómétere került lefektetésre. A megépített szakasz 80%-án elkészült a talajtömörség mérés és a nyíltárkos geodéziai bemérés. A közbenső átemelő süllyesztése megtörtént. A közbenső szennyvíz nyomó vezeték 2590 fm-éből közel 2100 fm vezeték került lefektetésre.

2014. január 28.: Építőmesteri munkák folynak a kezelőépület tetőszerkezet, homokfogó műtárgy és iszapvíztelenítő gépház tekintetében. A légbefúvó gépházban elkészült a falak festése és a burkolatok felhelyezése. Az összekötő vezetékek szerelése folyamatban van. A csillapító aknák bővítése és a hátralévő kisműtárgyak kivitelezése megkezdődött. A gépész technológiai szerelések minden új műtárgyon zajlanak. Az üzemen kívüli iszapprés bontása elkészült.

2014. január 14.: Építőmesteri munkák folynak a kezelőépület válaszfalak, a légfúvó gépház és a homokfogó műtárgy tekintetében. Megkezdődött a telepi vezetékek építése. A DN 500-as vezeték sajtolásának előkészítése a FVM vezetékek alatt megkezdődött. A tisztított víz vezeték ROCLA csövek alatti átsajtolását megkezdte a FVM Zrt. által előírt feltételek betartásával a Vállalkozó, de „fosó homokot” észlelt az indító akna munkagödrének ásásánál. A talajtörés veszélye miatt be kellett temetni a munkagödröt. A tisztított víz vezetéket más technológiával, irányított fúrással tervezik átvezetni a ROCLA vezetékek alatt.

2013. december 29.: A Magyar Közlöny 2013.évi 221. számából értesültünk, hogy a támogatást 1.635.464.673 Ft-ról (ez a teljes költség 83,455275 %-a) felemelték 1.858.656.379 Ft-ra, azaz 94,844408%-ra. Ez összességében 223.191.706 Ft megtakarítást jelent.

2013. november 28: Az új építésű műtárgyak építési munkája 95%-os készültségű. A kivitelező megkezdte a kezelő személyzet és a technológiai személyzet elhelyezésére szolgáló kezelőépület építését. Ezután következnek a technológia gépészeti, elektromos irányítástechnikai munkák. A beépítésre kerülő nagy berendezések (légfúvó berendezések, szivattyúk, tolózárak, stb) szállítás alatt állnak.

2013. december 17.: Az iszap stabilizáló medence víztartási próbája megkezdődik. A koracél gépészeti csatlakozások elkészültek. A kisműtárgyak szerkezet építése (4 db kivételével) befejeződtek. Az AEROB medence víztartási próbája sikeresen lázárult. A Légbefúvó gépház kőműves munkái folyamatban vannak. A kezelő épület síkalapozása, és felmenő falazata elkészült, jelenleg a födém betonozása zajlik. Az üzemen kívüli iszapprés bontása megkezdődött.

A Halásztelki nyomócső aknáinak gyártása folyamatban van. A közbenső vezeték 2590 fm-éből közel 2100fm szennyvíz nyomó vezeték került lefektetésre. A kedvező időjárásra való tekintettel az átemelők süllyesztését a Vállalkozó megkezdte.

2013. december 3.: Elkészült a légbefúvó gépház szerkezet építése. Befejeződött a kezelő épület alaplemezének betonozása. 98 % az előrehaladás az iszapstabilizáló medence szerkezet építésében. A kétszintes ülepítő K-i oldali szivattyú akna szerkezete elkészült. A Légbefúvó gépház kőműves munkái folyamatban vannak. A közbenső nyomóvezetéknél közel 1100 fm szennyvíz nyomó vezeték került lefektetésre. Minősítési vizsgálatok folyamatban vannak.

2013. november 19.: Az AEROB I/2 medence víztartási próbája sikeresen lázárult. Az AEROB iszapstabilizáló II. medence szerkezet építésének készültsége 90%. 100%-ban elkészültek a 4., 5., 8., 9., jelű kisműtárgyak szerkezet építése. Az iszaptároló medence körüli feltöltés elkészült. A Légbefúvó gépház kőműves munkái folyamatban vannak.

A tisztított szennyvíz nyomócsőnél Kb. 1000 fm vezeték lefektetése van hátra. A Halásztelki nyomóvezetéknél 5750 fm. került lefektetésre. A megépített szakasz 80%-án elkészült a tömörség mérés és a nyíltárkos geodéziai bemérés.

2013. november 13: Halásztelki nyomóvezeték munkaterület átadása.

2013. november 5.: Aerob iszapstabilizáló medence alaplemez betonozása folyamatban van. A kezelő épület síkalapozása elkészült és az itt lévő terveken nem szereplőiszap recirkulációs vezeték feltárása került. Az Aerob II. medence szerkezetének építése elkészült. Aerob I medence szerkezetileg elkészült az utolsó merevítő gerenda betonozása most zárult le. A végátemelő aknája megépült. Folyamatban van a 4. mérőakna és VIII., IX. tolózáraknák építése.

A Tököli közbenső átemelő és a közbenső nyomócső munkaterület átadása.

2013. október 26.: A tisztított víz Dunai bevezetése a Duna fő sodorvonalába elhelyezésre került. Magyarországon példa nélküli mérnöki teljesítmény, ugyanis közel 130 méter hosszú, 500 mm átmérőjű csövet kellett a Duna medrébe a vízből behúzni, és a csőpipát felhelyezni rá.

2013. október 22.: Aerob I medence szerkezetileg elkészült az utolsó merevítő gerenda betonozása most zárult le. A végátemelő aknája megépült. Folyamatban van a 4., 8., 9., jelű mérőaknák építése. Rács és homokfogó műtárgy felújítása megkezdődik.

2013. október 8.: A Vállalkozó megküldi a negatív vízminta eredményét a mai napon a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének. Az Aerob II. medence és a levegőztető medence építése kezdődik meg. Anerob medence víztartási próbájára való felkészülés van folyamatban. Levegőztető medence fal szerkezetei 90%-os állapotban vannak. Levegőztető medence II. munkaterületének helyzete rendeződött.

2013. szeptember 30.: A szennyvíztelepet ellátó ivóvíz vezeték műszaki átadása.

2013. szeptember 24.: Az Aerob II. medence és a levegőztető medence építése kezdődik meg. Elkészült az ideiglenes elektromos hálózat kiépítése. A tisztított szennyvíz nyomócső töltés mentett oldalán a Vállalkozó kutatásokkal feltárta keresztező közműveket. A sodorvonali bevezetés furat elkészült. A DN 500-as vezeték sajtolásának előkészítése a FVM vezetékek alatt megkezdődött.

2013. szeptember 11: A telepet ellátó vízvezeték építése megtörtént a hozzá tartozó nyomáspróbával és minősítő vizsgálatokkal együtt. Anaerob medence vb. alaplemeze elkészült. Megkezdődött a falak vasszerelése. Aerob I. medence földmunkája megkezdődött.

A sodorvonali bevezetés építésének előkészítése megkezdődött. A DN 500-as vezeték sajtolásának előkészítése a FVM vezetékek alatt megkezdődött. A FVM-kel az egyeztetések megkezdődtek.

2013. szeptember 6.: Elkészült a szennyvíz közmű vagyonértékelés, mely tartalmazza Tököl, Szigethalom, Halásztelek, Szigetújfalu és Szigetcsép szennyvíz közmű hálózati adatait. A vagyonértékelés benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ NKft) költség-haszon elemzés céljából. Ezzel megpályáztuk a támogatási arány emelést.

2013. augusztus 30: Munkaterület átadás a szennyvíztisztító telepen építési munkákra.

2013. augusztus 27: Részmunkaterület átadás a Halásztelki nyomóvezeték építéséhez.

2013. augusztus 6: Munkaterület átadás az ivóvíz vezeték és a tisztított szennyvíz vezeték építésére.

2013. július 30.: Munkaterület átadás a szennyvíztisztító telepen előkészítési és felvonulási munkákra.

2013. július 18.: Szerződéskötés a közművagyon értékelést végző BDL Kft-vel.

2013. július 5: A szennyvíz közmű vagyonértékelés közbeszerzés eredményhirdetése. Nyertes: BDL Kft (19.500.000 Ft)

2013. Július 5.: A szennyvíz nyomóvezetékekre vonatkozó vízjogi létesítési engedély érvényességét – 9 hónapos procedúrát követően – 2015.07.31-ig hosszabbítják.

2013. július 4.: Munkaindító értekezlet a szennyvíztisztító telep építésével kapcsolatban.

2013. június 26.: Megrendezésre kerül a projekt nyitórendezvénye a Tököli Művelődési Házban. Szendrő Tamás cégvezető (Strabag MML Kft) és Tamók István vezérigazgató (Dimait Zrt) mondtak beszédet, röviden ismertették a projektet.

2013. június 20: A szennyvíztelep építésére vonatkozó szerződés megkötése a Strabag_MML Kft és a West Hungária Bau Kft által alkotott SW Tököl 2013 Konzorciummal.

2013. június 7.: Lehetőség nyílt a támogatási arányt a Támogatási Szerződésben eredetileg meghatározott 83,455275 %-ról felemelni, maximum 95%-ra. Ehhez azonban a költség-haszon elemzés (CBA) átszámítása szükséges, melyhez közművagyon értékelést kellett csináltatni. A közművagyon értékelést végző cég kiválasztására irányuló hirdetménynélküli tárgyalásos eljárás ezen a napon indult meg. Becsült érték: 20.000.000 Ft. Az eljárás lebonyolítója: Dr Nedwed Ügyvédi Iroda.

2013. május 22.: Munkaindító értekezlet a szennyvíz nyomócsövek építésével kapcsolatban.

2013. május 15.: A nyomócsövek építésére vonatkozó szerződés megkötése a Diamit Zrt-vel.

2013. május 6.: Az önerő pályázaton a 2013. évre 171.612.308 Ft önerő támogatást nyertünk.

2013. május 1: Üzembe helyezik a Tököli szennyvízprojekt információs zöld telefonszámát. Az ingyenesen hívható 06 80 205 176 telefonszámon kérhető információ a beruházásról.

2013. április 23: A kivitelezői közbeszerzés eredményhirdetése. A szennyvíztisztító telep építését a Strabag MML kft és a West Hungária Bau Kft által alkotott SW Tököl 2013 Konzorcium nyerte 999.476.400 Ft, a nyomóvezetékek építését a Diamit Zrt nyerte 559.900.000 ft értékben.

2013. április 22.: Az NFÜ szabályossági tanusítványt állít ki a kivitelezői közbeszerzésről, mely szerint az Ajánlatkérő a Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően járt el.

2013. április 10.: A kivitelezési közbeszerzésre beérkező ajánlatok elbírálása, a költségvetés tervezetek tételes átnézése, és a bíráló bizottsági ülések lezárása után a Társulási tanács is meghozta döntését a közbeszerzés eredményének elfogadásáról.

2013. március 5. A kivitelezési közbeszerzés ajánlatainak beadási határideje. A szennyvíztisztító telep építésére 3, a nyomóvezetékek építésére 5 ajánlat érkezett.

2012. december 18: A kivitelezési közbeszerzés ajánlattevői terepszemlén ismerkedhettek meg a szennyvíztisztító teleppel és a szennyvíztelepen kívül építendő nyomóvezetékekkel és átemelőkkel.

2012. november 28: Megkezdődik a kivitelező kiválasztására irányuló közösségi nyílt közbeszerzési eljárás. A szennyvíztisztító telep építésére 1.050.000.000 Ft, a nyomócsövek építésére 666.000.000 Ft értékben lehet ajánlatot tenni.

2012. október 8: Megkaptuk az építési tenderre vonatkozó minőségbiztosítási tanusítványt az NFÜ-től. Az NFÜ a közbeszerzési eljárás megindítását a tanusítványban jelzett módosítások figyelembe vételével támogatja.

2012. szeptember 12: A projektmenedzsment szervezettel történő szerződéskötés megtörtént.

2012. szeptember 4.: Ismételt átdolgozás után újból be lett nyújtva minőségellenőrzésre az NFÜ-höz az építési tender anyaga. Az NFÜ a dokumentumok jogi-közbeszerzési szempontú minőségellenőrzése során nagyrészt azokat a részeket kifogásolta, amiket a K.Sz. által is előírt FIDIC-mintadokumentumok tartalmaznak. További problémát jelentett, hogy 2012 nyarán megváltozott a Közbeszerzési törvény, így a dokumentumok egy része korábban megfelelő volt, de a megváltozott Kbt miatt további javításra szorultak. A minőségbiztosítási tanúsítvány megszerzése a feltétele a közbeszerzési eljárás indításának. Az NFÜ-nél is bevezették az elektronikus ügyintézést, melynek hátránya – túl azon hogy munkahelyek megszűnéséhez vezethet – hogy az elektronikus ügyfél szolgálati rendszer sokszor nem működik megfelelően, és nagyobb méretű dokumentumok egyáltalán nem küldhetők be.

2012. augusztus 10.: Elkészült a 2012.01.29-07.29 közötti időszakról szóló projekt előrehaladási jelentés, melynek elkészítése a projektmenedzser feladata lenne, de mivel a szerződés kötés nem történt még meg, a PEJ-t a társulás munkaszervezete készítette.

2012. augusztus 8.: A Társulási Tanács ülésén kihirdette a projektmenedzsment szervezet kiválasztására vonatkozó közbeszerzés eredményét: összességében legjobb ajánlatot az EUROÚT Kft, második legjobb ajánlatot a Régio-Terv Kft adta.

2012. július 13.: A projektmenedzser kiválasztására irányuló közbeszerzésre határidőre 6 db ajánlat érkezett. Ezután az ajánlatok megvizsgálásra kerültek, hogy az előírt műszaki és pénzügyi feltételeknek megfelelnek-e.

2012. július 11.: Megköttetett a szerződés a FIDIC mérnök és műszaki ellenőri tevékenységekre az OVIBER Kft-vel.

2012. június 27.: A Közbeszerzési Értesítőben megjelent a projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzés ajánlati felhívása. Ajánlatok 2012. július 13. péntekig nyújthatók be.

2012. június 26.: Az NFÜ kiállította a FIDIC mérnök és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályossági tanusítványt, mellyel igazolják, hogy a Társulás a KBT rendelkezéseit betartva folytatta le az eljárást.

2012. június 21.: Az 5-tagú bíráló bizottság elkészítette a FIDIC mérnök és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzés értékelési javaslatát, melyet a Társulási Tanács el is fogadott. Ennek értelmében összességében legjobb ajánlatot az OVIBER Kft, második legjobb ajánlatot az UTIBER Kft adta.

2012. május 25.: Az Energia Központ Nkft-hez változásbejelentőt nyújtottunk be, melyben kérvényeztük a projektmenedzsment közbeszerzés becsült értékének lecsökkentését, s az így felszabaduló összeg átcsoportosítását tartalék ill. építés sorokra. Erre azért volt szükség, mivel az előző (eredménytelen) közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy az előzetesen becsült költség erősen túlzó, az ajánlatok a becsült érték fele körül mozogtak.

Mai napon a változásbejelentő elfogadásra került.

2012. május 11.: A FIDIC mérnök és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzésre határidőre 9 db ajánlat érkezett. Ezután az ajánlatok megvizsgálásra kerültek, hogy az előírt műszaki és pénzügyi feltételeknek megfelelnek-e. Időközben a keletkezett dokumentumokat folyamatosan küldtük be az NFÜ-nek szabályossági vizsgálat lefolytatása céljából.

2012. április 2.: A Közbeszerzési Értesítőben megjelent a FIDIC mérnök és műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzés ajánlati felhívása. A közbeszerzésre ajánlatok 2012. május 11-ig adhatók.

2012. március 12.: A KDB a projektmenedzsment kiválasztására irányuló közbeszerzés során – annak ellenére, hogy az NFÜ által kiállított szabályossági tanusítvány szerint az eljárás mindenben megfelelt a Kbt rendelkezéseinek – szabálytalanságot állapított meg. Ennek következtében a Társulási Tanács eredménytelenné nyilvánította az eljárást, és új eljárás indítását kezdeményezte.

2012. március 9.: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvégezte a FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzés új Közbeszerzési Törvény rendelkezései szerint átdolgozott dokumentációinak jogi-közbeszerzési szempontú minőségbiztosítását. A dokumentumokat megfelelőnek találták, s erről minőségbiztosítási tanúsítványt állítottak ki.

2012. március 7.: A szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása elkészült. Ennek értelmében az engedély érvénytartama 2014. márciusának végéig hosszabbodott.

2012. február 23.: Az Energia Központ Nonprofit Kft. elvégezte a FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzés új Közbeszerzési Törvény rendelkezései szerint átdolgozott dokumentációinak műszaki-szakmai szempontú minőségbiztosítását. Az anyag ezután a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez kerül, ahol a jogi-közbeszerzési szempontú minőségellenőrzést végzik.

2012. január 30.: A projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ellen jogorvoslati eljárás indult, ami miatt a szerződéskötés elhalasztódott.

2012. február 13.: Elkészült az 1. számú Projekt Előrehaladási Jelentés, mely az Energia Központ Nonprofit Kft részéről február 23-án került elfogadásra. A jelentés a Támogatási szerződés megkötésétől (2011. július 29.) eltelt fél év eseményeit foglalja össze.

2012. január 1.: 2012. január 1-től megváltozott a Közbeszerzési Törvény. Ezért a még el nem indított két közbeszerzés (FIDIC mérnök kiválasztása, kivitelező kiválasztása) dokumentumait át kell dolgozni az új Közbeszerzési Törvénynek megfelelően.

2012. január 6.: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiadta a projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályossági tanúsítványt, melyben igazolják, hogy az eljárás megfelelt a Közbeszerzési törvény rendelkezéseinek.

2011. december 20.: A VTK Innosystem Kft. elkészítette Tököl, Szigethalom és Halásztelek számára a „Local Agenda 21” fenntarthatósági programot.

2011. december 13.: Az Energia Központ Nonprofit Kft. elvégezte a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés dokumentációinak műszaki-szakmai szempontú minőségbiztosítását. Az anyag ezután a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez kerül, ahol a jogi-közbeszerzési szempontú minőségellenőrzést végzik.

2011. november 30.: Az Energia Központ Nonprofit Kft. elvégezte a FIDIC mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzés dokumentációinak műszaki-szakmai szempontú minőségbiztosítását. Az anyag ezután a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez kerül, ahol a jogi-közbeszerzési szempontú minőségellenőrzést végzik.

2011. október 14.: Megkezdődött a második fordulós projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzés. Az eljárás során az NFÜ munkatársa folyamatosan figyelemmel kíséri a keletkező dokumentumokat s ellenőrzi, hogy az eljárás a Közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően folyjék.

2011. október 11.: Megújult a Társulás honlapja az Új Széchenyi Terv arculati előírásai szerint.

2011. szeptember 16.: A kommunikáció és nyilvánosság biztosítását meghívásos közbeszerzési eljárással választotta ki a Társulás. A bekért öt ajánlat közül a legkedvezőbbet a Media Factory Kft. adta.

2011. augusztus 1.: A 2. fordulós közbeszerzések lebonyolítására közbeszerzési szakértőt a Társulás közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéssel választotta ki. A bekért négy ajánlat közül a legkedvezőbbet a Dr Nedwed Ügyvédi Iroda adta.

2011. július 29.: Az Energia Központ Nonprofit Kft (volt Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság), mint Közreműködő Szervezet és a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás, mint Kedvezményezett között megköttetett a projekt második fordulójára a Támogatási szerződés.

2011. július 5.: Az első forduló zárójelentését jóváhagyta a Közreműködő Szervezet. Ezzel a projekt első fordulója lezárult.

2011. július 1.: A Közreműködő Szervezet elnevezése Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságról Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-re változott.

2011. május 27.: Megkezdődik a 2. fordulós Támogatási Szerződés előkészítése.

2011. május 26.: A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság ezen a napon adta ki a támogatói levelet, mely szerint a Társulás 83,455275 %-os, közel nettó 1,6 milliárd forint támogatást nyert a szennyvíztisztító telep bővítésére és korszerűsítésére.

2011. április: Az első ütem lezárásának előkészítése megkezdődött.

2011. március 16.: A Közreműködő Szervezet a pályázati anyag alaposabb ismerete céljából tisztázó kérdéseket tett fel a pályázattal kapcsolatban.

2011. február 25.: Újságírók egy helyszíni bejárás keretében ismerkedhettek a szennyvíztisztító teleppel.

2011. február 15.: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta az új ivóvíz- és tűzivíz vezetékre a vízjogi létesítési engedélyt.

2011. február 7.: Az érdeklődők nyílt nap keretében ismerkedhettek meg a projekttel.

2011. január 18.: Elkészültek a kiviteli- és a tendertervek a szennyvíztisztító telep és a nyomócsövek építésére vonatkozóan.

2011. január 1.: A Közreműködő Szervezet elnevezése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságáról Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságra változott.

2010. december 16.: Hoffman Pál, Tököl Város polgármestere sajtótájékoztatót tartott a szennyvíztisztító beruházással kapcsolatosan. A sajtótájékoztatón a helyi médiumokon kívül az MTV Regionális Híradója is megjelent.

2010. december 8.: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága befogadó nyilatkozatot adott ki, mely szerint a pályázatot befogadták, formailag megfelelő, értékelésre bocsátható.

2010. december 2: A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta a szennyvíz nyomócsövekre a vízjogi létesítési engedélyt.

2010. november 23.: A tisztított víz nyomócső tervezett nyomvonala „Natura 2000” területet érint (Duna és ártere), ezért egy kormányrendelet előírása alapján hatásbecslési dokumentációt kellett összeállítani. A dokumentációt a Csernozjom Környezetvédelmi Általános Tervező és Kivitelező Bt készítette és nyújtotta be a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre.

2010. október 29.: A második fordulós pályázati dokumentáció benyújtásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára.

2010. október 27.: A projekt második fordulójának önrészét a Társulás hitelből fedezi. A hitelt folyósító bank kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Dr Nedwed Ügyvédi Iroda bonyolította le. A közbeszerzést a Raiffeisen Bank Zrt. nyerte.

2010. október 22.: Az UTB Envirotec Kft elkészítette a részletes megvalósíthatósági tanulmányt.

2010. szeptember 20: Projektindító értekezletet tartott a mérnök és a projektmenedzsment szervezet.

2010. június 16: Projektmegbeszélést tartott a tervező Solidus Kft. és a részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítő UTB Envirotec Kft. Ezt követően megkezdődik a 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, melyet szeptemberben tervezünk benyújtani.

2010. június 11: Hoffman Pál, Tököl Város polgármestere, illetve a Társulás elnöke sajtótájékoztatót tartott a szennyvíztisztító felújításával kapcsolatban.

2010. május 28: A Solidus Kft. megbízásából a Terra Idea Kkt. és a Kardos és Társa Mérnöki Iroda Kft. elvégezte a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt "Keveredési vizsgálatot", melynek során meghatározták a tisztított víz nyomóvezeték kivezető pipacsövének pontos helyét a Duna medrében.

2010. április 16: Megbeszélést tartott a Solidus Kft., a Keviterv Kft. és a Tököli Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft. a szennyvíztisztító telep jelenlegi állapotáról és a felújításáról.

2010. április 1: A Fejlesztési Igazgatóság elfogadta a II. számú Projekt Előrehaladási Jelentést, melyet a VTK Innosystem Kft. állított össze.

2010. március: A Projektet ismertető szórólapokat postázták a lakosság részére.

2010. február 20: A SOLIDUS Kft. elkészítette a szennyvíz nyomócsövek által érintett területek Talajmechanikai vizsgálatát és Geodéziai felmérését.

2010. január 6: A Társulás a Terra Idea Kkt.-vel kötött szerződést a vízbázist érintő szennyvíz és tisztított víz nyomócsövek nyomvonalainak egyedi vizsgálatának lefolytatására. A vizsgálatot a Fővárosi Vízművek Zrt. állásfoglalásának figyelembe vételével a Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérte.

2009. október 6: A Társulás közigazgatási bejárást tartott a "Halásztelki nyomócső bekötése és a tisztított víz Duna-sodorvonali bevezetése" tárgyában. A megjelent szakhatóságok álláspontjának figyelembevételével új "C" nyomvonal változat lett kijelölve. A Fővárosi Vízművek Zrt. állásfoglalásában, a nyomvonalak által érintett vízbázis védelmi területeken további vizsgálatokat kért.

2009. szeptember 28: Tököl, Szigethalom és Halásztelek önkormányzatai megalakították a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulást.

2009. szeptember 16: Tököl Város Önkormányzata szerződést kötött a műszaki tervezést végző Solidus Kft-vel.

2010. február 20: A SOLIDUS Kft. elkészítette a szennyvíz nyomócsövek által érintett területek Talajmechanikai vizsgálatát és Geodéziai felmérését.

 

Általános leírás a kapacitásbővítés szükségességéről

A Társulás megalakulásáig a következő események történtek:

2008. december 18-án hatályba lépett a Támogatási szerződés, mely alapján elkezdődött a projekt előkészítése

Közbeszerzés útján kiválasztásra kerültek az első fordulóban résztvevő vállalkozók:
- Közbeszerzési szakértő, akinknek feladata az eljárások lebonyolítása és dokumentáció készítése, az előkészítő szakaszra és a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentáció elkészítése. Nyertes ajánlattevő:, G.A.L és Társa Ügyvédi Iroda
- Projektmenedzsment szervezet, a projekt menedzser, műszaki, pénzügyi és jogi terület felelőse. Nyertes ajánlattevő: VTK Innosystem Kft
- Könyvvizsgáló, Taga Györgyné
- PR tevékenységek ellátása, Nyertes ajánlattevő: Media Factory Kft
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány + CBA + 2. fordulós pályázat összeállítója, Nyertes ajánlattevő: UTB Envirotec Kft

A Tervező kiválasztására kiírt első közbeszerzés sikertelen volt, jelenleg folyamatban van az új közbeszerzés, melyre beérkezett ajánlatok közül várhatóan augusztus 31-én kerül kiválasztásra a tervezést végző cég.

A PR tevékenységek ellátásával megbízott Media Factory Kft Kommunikációs tervet, Közvélemény kutatást és Hatástanulmányt készített el

Az UTB Envirotech Kft elkészítette a Részletes megvalósíthatósági tanulmányt

Benyújtásra került a Fejlesztési Igazgatóság felé aVTK Innosystem Kft által készített első Projekt Előrehaladási Jelentés

A társulás várható megalakulása: 2009. szeptember 16.