Projekt leírása

 
 
Projekt leírása

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 azonosító számú projekt elsődleges célja a Natura 2000-es védelem alatt álló Duna folyam, mint a tisztított víz befogadójának, és egyben teljes ökoszisztémájának védelme, a vízminőség javítása. A lakossági szennyvizek kezelése olyan valós igény, mely összhangban áll a környezeti fenntarthatósággal.

A társult önkormányzatok (Tököl, Szigethalom, Halásztelek) a Környezet és Energia Operatív Program - továbbiakban KEOP - keretében kívánják megvalósítani a Tököli szennyvíztisztító kapacitásbővítését és technológiai fejlesztését.

A projekt elsődleges célja a Natura 2000-es védelem alatt álló Duna folyam, mint a tisztított víz befogadójának, és egyben teljes ökoszisztémájának védelme, a vízminőség javítása. A lakossági szennyvizek kezelése olyan valós igény, mely összhangban áll a környezeti fenntarthatósággal.
A projekt megvalósítását az önkormányzatok elsősorban a KEOP-on keresztül elnyerhető Európai Uniós támogatáson, valamint a tulajdonos önkormányzatok önrészének biztosításával kívánják finanszírozni. Ennek módja kétfordulós pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet felé.

Ennek első fordulójában Tököl város gesztorságával nyertek el támogatást a tulajdonos önkormányzatok a projekt előkészítésére és tervek készítésére. A második fordulóra a tulajdonos önkormányzatok által létrehozott Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás nyújt majd be pályázatot.

A tervezett beruházás műszaki tartalma:

- Egylépcsős biológiai tisztítás nitrifikálással, denitrifikálással, és biológiai foszforeltávolítással

- Halásztelek végátemelőjétől nyomóvezeték építése a tököli új közbenső átemelőig és a Pesti úti átemelő átalakítása

- Tököli új közbenső átemelő építés és új nyomócső építése a szennyvíztisztító telepig

- Tisztított szennyvíz bevezetés a Duna sodorvonalába
A projekt előkészítésének munkái 2008 decemberében kezdődtek, a második fordulós pályázat várhatóan 2010 nyarán kerül benyújtásra és sikeres elbírálás esetén 2011 nyarán kezdődő kivitelezés mellett 2013-ra valósulna meg a projekt.